Oportunitate

Despre MLM
O prezentare generală a sistemului MLM

Marketingul în reţea, MLM sau NM este o afacere unde companiile plătesc pentru reclamă numai după ce produsele lor sunt vândute.
Prin această strategie originală, extraordinara putere a reclamei prin viu grai este pusă la lucru în mod sistematic şi profitabil pentru toţi participanţii la afacere.
Deoarece se cheltuie milioane de dolari pe reclame riscante în presă, radio, tv, companiile îşi folosesc bugetul de publicitate pe retribuirea unei reţele de distribuitori independenţi. Ei îşi întregesc veniturile printr-o afacere de marketing în reţea.
“MLM sau NM” înseamnă construirea unei reţele personale de parteneri, care consumă produsele firmei cu care colaborează şi
care recomanda aceste produse altor oameni prin viu grai. Aceşti parteneri se numesc distribuitori MLM.
Comisioanele, bonusurile, în general câştigurile provin din recompensarea distribuitorilor de către firmă, pe baza volumului  vânzărilor. Dacă produsele nu se mişca de la furnizor la consumator, nimeni nu câştigă!
Dar se câştigă foarte mult dacă se construieşte o reţea personală de parteneri de afaceri.
Reclama prin viu grai este cea mai profitabilă formă de publicitate! Din acest motiv au success sistemele MLM, ca formă alternative de distribuţie a produselor şi serviciilor.

Cum arată o reţea MLM?

Orice reţea de parteneri de afaceri în MLM este formată de un sponsor, care se afla în capul reţelei
Următori parteneri se numesc distribuitori direcţi pentru că sunt introduşi în afacerea personală de către sponsor. Ei formează nivelul 1 al reţelei.
Ceilalţi se numesc distribuitori indirecţi faţă de sponsor pentru că sunt introduşi în afacere de distribuitori direcţi. Aceştia
formează nivelul 2, 3, etc, al reţelei.
O linie de sponsorizare începe cu sponsorul trece prin fiecare distribuitor direct în josul reţelei.
Reţeaua este nelimitată în adâncime şi lăţime, respective se pot înregistra oricâţi distribuitori atât pe nivel cât şi pe linii de sponsorizare.

Cum se câştigă în MLM?

Prin vazarea produselor, care sunt cotate cu un anumit număr de puncte valorice, se acumulează punctele pornind de la distribuitorul
care a făcut vânzarea în sus, pe linii de sponsorizare, până la nivelul 0 al firmei.
Punctele acumulate, califică distribuitorul pentru un anumit câştig, în funcţie de Planul de Marketing.

Ce este un Plan de Marketing?

Fiecare firmă MLM calculează comisioanele acordate
distribuitorilor, pentru vânzarea şi recomandarea lor, pe baza unui Plan de Recompensare.
În esenţă comisionul maxim pe care poate sa il acorde firma MLM se împarte pe treptele calificărilor, în mod echitabil.
Comisioanele se acordă în funcţie de volumul vânzărilor personale
şi al vânzărilor propriei reţele de distribuitori!

Cum se porneşte într-o afacere MLM?

Startul într-o afacere MLM presupune 3 acţiuni personale din partea
dumneavoastră.
1. Să vă informaţi despre afacere, produse şi sprijin logistic.
2. Să aderati la o afacere prin semnarea contractului.
3. Să studiaţi produsele, Planul de Marketing şi programul de instruire.

 1. Informarea - se face prin:
  •Participarea la o prezentare de oportunităţi de afacere.
  •Consultarea materialelor promoţionale
  •Citirea broşurilor
  •Vizionarea site pe internet
 2. Aderarea – la o afacere se face prin semnarea unui contract de colaborare cu o companie MLM, oferit de un reprezentant autorizat, care va fii sponsorul dumneavoastră.
 3. Studierea – se face prin:
  •Achiziţionarea produselor şi serviciilor companiei MLM, pentru aprecierea avantajelor utilizării lor.
  •Participarea la un program de instruire organizat de companie.
  •Practicarea activităţilor cuprinse în Planul de Marketing.
  •Instruirea personală, citind cărţi şi materiale de specialitate.